RELAXACE

Nechte se unášet v proudu přirozeného dechu, v proudu přirozené hojnosti, v dokonalé rovnováze přijímání a dávání. Přijímejte s vděčností a dávejte se štědrostí.

Lehneme si na záda, můžeme si polštářkem podložit oblast pod koleny pro pohodlnější polohu beder, přikryjeme se dekou, zavřeme si oči a úplně se uvolníme. Budeme postupně s nádechem vždy napínat a s výdechem uvolňovat jednotlivé části těla. Uvědomíme si celou pravou nohu, s nádechem ji napneme a s výdechem uvolíme. Zaměříme se na levou nohu, s nádechem ji celou napneme a s výdechem uvolníme. Teď se pozorností přesuneme k zadku, s nádechem zatneme obě půlky najednou, velké napětí a s výdechem povolíme, uvolníme. Pozorujeme celou dolní část těla, vnímáme, jak jsou celé nohy i zadek povolené, uvolněné. Zaměříme se břicho, hrudník, záda, celou oblast trupu s nádechem zatneme, jakoby jsme se chtěli posadit a s výdechem uvolníme. Pozorujeme pravou ruku a pravou paži, s nádechem zatneme ruku do pěsti, propneme celou paži a s výdechem vše povolíme, uvolníme. Přesuneme se pozorností k levé ruce, k levé paži. S nádechem zatneme levou ruku do pěsti, propneme levou paži a s výdechem zase povolíme. Vnímáme obě paže, hrudník, břicho i záda a uvědomujeme si, jak jsou všechny části povolené, uvolněné. Uvědomíme si ramena a krk, s nádechem se vytáhneme za temenem hlavy, stáhneme ramena dolů a s výdechem obě části povolíme a uvolníme se. Pozorujeme obličej, s nádechem uděláme co největší grimasu, velké napětí v celém obličeji, uvolnění s výdechem. Pozorujeme celé tělo, jak je povolené, uvolněné. Zaměříme se na dech a jen pozorujeme, jak si tělo dýchá. Jen vnímáme nádech a výdech. Necháme tělo, aby si dýchalo samo, a jen pozorujeme nádech a výdech. Vnímáme, jak se tělo nadechuje a zase vydechuje. Pozorujeme tento plynulý přirozený koloběh, tělo se nadechne a zase vydechne, znovu se nadechne a zase vydechne. Je to dokonalý přirozený proud nádechu a výdechu. S nádechem vzduch přijímáme a s výdechem vydáváme. Tělo samo přijímá a zase vydává. Úplně přirozeně, plynule střídá nádech a zase výdech. Přijímá a vydává. Představíme si, kde máme srdce, víme, kde máme srdce. A představíme si, kde máme temeno hlavy. Víme, kde máme temeno hlavy. S nádechem pozorujeme, jak temenem hlavy přijímáme bílé světlo a s výdechem jak vydáváme modré světlo z našeho srdce směrem ven. S nádechem přijímáme bílé světlo temenem hlavy a s výdechem proudí modré světlo ze srdce ven. S nádechem přijímáme, s výdechem dáváme. Je to úplně stejný přirozený koloběh, jako když dýcháme. Přijímáme s nádechem a dáváme s výdechem. S nádechem přijímáme s vděčností bílé světlo temenem hlavy a s výdechem necháme proudit se štědrostí modré světlo z našeho srdce směrem ven. S nádechem přijímáme s vděčností a s výdechem dáváme se štědrostí to nejlepší ze sebe. Užíváme si dokonalý přirozený koloběh, kdy přijímáme a dáváme, dokonalý koloběh vděčnosti a štědrosti. Necháme proudit tento přirozený dokonalý proud hojnosti spolu s nádechem a výdechem naším tělem. Necháme ho, aby proudil úplně sám, stejně tak, jako se nadechujeme a vydechujeme. Zůstaneme takhle napojení na proud hojnosti a jen si znovu uvědomíme dech. Uvědomíme si nádech a výdech. Několikrát se zhluboka nadechneme a vydechneme. Pozorujeme tělo, jak se s nádechem a výdechem pomalu pohybuje. Vnímáme, jak se spolu s nádechem kyslík šíří od středu těla až ke konečkům prstů na rukou a na nohou. Začneme pomalu hýbat konečky prstů na rukou a na nohou, pohneme hlavou, můžeme se lehce protáhnout a pak se ještě se zavřenýma očima otočíme na bok, schoulíme se a na chvíli si tam ještě odpočineme. Pak se opřeme o paži, necháme si zavřené oči a přejdeme pomalu do nějaké varianty skřižného sedu. Spojíme si dlaně před hrudí, třením dlaní o sebe vytvoříme teplo, pak si přiložíme středy teplých dlaní na oči. Otevíráme pomalu oči do teplých dlaní, můžeme s nimi zamrkat, zakroužit. Pak paže uvolníme. Máme otevřené oči a ještě chvíli vnímáme napojení na proud hojnosti s dechem. Uvědomujeme si, že můžeme zůstat napojeni a prociťovat a prožívat vděčnost a štědrost i s otevřenýma očima.