KOUČINK - RESTY VE ŠKOLE  
 
Koučink se studentkou vysoké školy probíhal pravidelně jednou týdně. Celkově obsáhl 6 sezení, vždy na jednu hodinu. Cílem koučinku byl od začátku hladší průběh studia, aby nedocházelo k nahromadění studijních povinností na dny, které chtěla klientka věnovat odpočinku, rodině nebo zálibám.
V rámci prvního sezení jsme prošly možné nástroje koučinku a seznámily se s tím co je a co není koučink. Domluvily jsme pravidelná setkání na konkrétní den a čas a sepsaly smlouvu o koučinku. Také jsme zjistily, jakým způsobem je možné klientku pochválit, použily jsme metodu „naštvání se„ na současnou situaci a určily cíl koučinku - „resty ve škole“.
Jako základní nástroj všech sezení jsme zvolily myšlenkové mapy, které si klientka velmi oblíbila. První z nich byla mapa restů = jednotlivých předmětů ve škole. Určily jsme ty předměty, u kterých „hořel“ nějaký termín testu, zkoušky, nebo semestrální práce a hledaly způsoby, jak tyto dílčí cíle co nejpříjemněji a nejsnadněji splnit. Postupně jsme během následujících sezení rozkreslovaly mapy dalších předmětů a různě upravovaly a aktualizovaly mapy staré. Klientka si podle důležitosti vymýšlela termíny učení nebo práce do školy, které si zapisovala do diáře. Takhle například zjistila, kdy potřebuje začít číst knihu, ze které bude připravovat vyprávění, nebo v jakém předstihu se musí protahovat, aby zvládla zápočet z gymnastiky. Vždy jsme se snažily najít způsob, který by zvýšil její motivaci úkol splnit a hledaly zábavná řešení nebo pojmenování. Ze semestrální práce tak například vznikla „pohádka“ a na pravidelné protahování se díky zorganizované akci na FB připojilo několik dalších studentek.
 
Největším problémem v rámci studia se ukázala být matematika, která klientku vůbec nebavila. Připadala jí zbytečná a místo motivace cítila při učení nebo jen při pomyšlení na ni odpor. Na tento odpor jsme použily metodu EFT, kterou v rámci koučinku nabízím jako jeden z možných nástrojů. Zjistily jsme, že matematiku potřebuje splnit proto, aby dostudovala vysokou školu a diplom z této školy potřebuje k tomu, aby mohla založit svou vlastní alternativní školu. Jako „velká motivace“ při učení matematiky od té doby zabírala představa smějících se dětí v její vlastní škole a v testech z tohoto nenáviděného předmětu byla úspěšná napoprvé ( na rozdíl od předcházejících semestrů). Dalším objevem v rámci koučinku byl pro klientku způsob rozvržení času na učení. V prvním a druhém týdnu měla tendenci přizpůsobit se okolí a rozplánovat si přípravu pravidelně, např. „matematiku se budu učit každý den hodinu, celý týden před testem“. Tento způsob nedokázala dodržet, nedodržení provázel pocit viny a na učení těsně před zkouškou nezbylo dostatek času, protože se s ním v diáři nepočítalo. Po tomto zjištění si klientka dovolila plánovat si učení do diáře tak, jak ji to opravdu vyhovovalo. Vždy na jeden nebo dva dny těsně před termínem a ostatní dny si nechala volné. Stejným způsobem byly postupně upravené hodiny týdně věnované přípravě na gymnastiku nebo hře na hudební nástroje tak, aby přehnané plány nevyvolávaly stres a odpovídaly možnostem v běžném životě.
 
Během tří sezení se situace ve škole stabilizovala a v rámci našich setkání jsme měly kromě kontroly úkolů a rozkreslení nového týdne čas i na další plány. Protože klientku zaujala metoda SMART, použily jsme soubor otázek na její „velký sen“ - založení alternativní školy. Díky odpovědím v rámci testu si klientka udělala jasno a ujistila se, že jde správným směrem. Zjistila, co všechno ještě potřebuje a na čem musí pracovat. Uvědomila si lidi a různé možnosti ve svém okolí, kteří mohou její cíl podpořit. Zjistila případná omezení. Díky těmto informacím se rozhodla podpořit svůj „velký sen“ a přihlásila se ke studiu alternativního školství. Na dalším setkání už byla úspěšně přijata a měla přislíbenou finanční podporu od rodičů během studia. Nezbývalo nic jiného, než ji znovu pochválit.
 
Cíle koučinku bylo dosaženo, resty ve škole jsou průběžně plněny a klientka zná způsoby jak může v hladkém průběhu studia pokračovat. Zjistila, že jedna hodiny týdně věnovaná rozvržení a naplánování jí ušetří spoustu času a hlavně se díky této systematické přípravě vyhne stresu a případnému neúspěchu u zkoušek a testů. Objevila a dovolila si způsob učení, který ji opravdu vyhovuje. Naučila se odstranit případnou nechuť, odpor nebo pocity viny pomocí metody EFT. Jako bonus se namotivovala pro svůj „velký sen“ a rozhodla se k němu přiblížit novým studiem, na které se už teď těší. Loučily jsme se s úsměvem a s pocitem dobře vykonané práce na obou stranách.
 
ZPĚTNÁ VAZBA
Co pro Vás bylo hlavním přínosem koučinku ?
Díky pravidelnému sezení s koučem jsem si utřídila malé krůčky na cestě v velkému cíli, který se zdá být sice daleko, ale je tvořen právě těmito jednotlivými krůčky. V minulých školních semestrech jsem plněné povinností odkládala na poslední chvíli a byla schopná si kvůli tomu ukrádat i spánek na dvě hodiny před testem. Díky pravidelnému koučinku jsem si povinnosti s pomocí kouče krásně rozprostřela. Kouč dohlížel například na správné a konkrétní rozkreslení myšlenkových map na každý týden, takže plnění úkolů nebylo tak náročné a měla jsem i prostor na sebe a volný čas.
 
Jaký pokrok jste udělali ?
Umím si lépe rozvrhnout svůj čas na školní povinnosti a prostor pro sebe a své zájmy. Navíc jsem se s pomocí kouče naučila dávat prudérním školním názvům (semestrálka, referát, projekt) krásná synonyma, která mě příjemně na školní povinnosti naladí (pohádka, tvorba, chvilka).
 
Proč byste někomu doporučili kouče?
Čas strávený s koučem byl velmi příjemný a zároveň přínosný. Formou otázek kouč pomáhal utřídit mé myšlenky, které si člověk sám sobě neutřídí tak zodpovědně. Ráda budu s koučem pokračovat v koučinku i nadále. Na společné chvíle s ním se těším a zároveň si třídím a konkretizuji své životní sny. Děkuji za tu zkušenost.