JAK POMOCI SÁM SOBĚ TECHNIKAMI EFT, faster EFT A NLP 
 
Techniky které používám a učím :
EFT - ( emotional freedom techniques - techniky emoční svobody) zakladatel Gary Craig. V čechách vzdělává institut energetické psychologie - Zdena Katayama www.eft.cz 
Faster EFT - zakladatel Robert Smith ( doporučuji videa na youtube ) www.fastereft.com 
NLP - neurolingvistické programování (správné dotazování, programování metodou volby)

Pokračovat ve čtení

KOUČINK - RESTY VE ŠKOLE  
 
Koučink se studentkou vysoké školy probíhal pravidelně jednou týdně. Celkově obsáhl 6 sezení, vždy na jednu hodinu. Cílem koučinku byl od začátku hladší průběh studia, aby nedocházelo k nahromadění studijních povinností na dny, které chtěla klientka věnovat odpočinku, rodině nebo zálibám.

Pokračovat ve čtení

JÓGA PRO UMĚLCE
 
Všechno co dělám, potřebuji dělat opravdově. Musí to vycházet z mé silné vnitřní motivace a musí mě to těšit. Potřebuji aby to mělo v mém životě smysl, vycházelo to z aktuálních potřeb které kolem mě vznikají a tím pádem taková činnost přinášela řešení pro konkrétní situace. Stejným způsobem jsem volila i své téma pro tuto práci. 

Pokračovat ve čtení

RELAXACE

Nechte se unášet v proudu přirozeného dechu, v proudu přirozené hojnosti, v dokonalé rovnováze přijímání a dávání. Přijímejte s vděčností a dávejte se štědrostí.

Pokračovat ve čtení

Další články...